Ochrona danych

Informacja dla osób kontaktujących się Kyriad Stargard

Klauzula informacyjna nt. przetwarzania danych osobowych Gości hotelowych i restauracyjnych

Polityka ochrony Danych

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem w hotelu Kyriad Stargard.

Zapewniamy, że Państwa dane, które są przez nas zbierane i wykorzystywane, są w pełni chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Poniżej przedstawiamy zasady, na których opiera się przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nasz hotel:

Informacje dot. przetwarzania danych zapisywanych podczas stosowania monitoringu wizyjnego