Klauzula informacyjna

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osób kontaktujących się z nami

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach podjętego kontaktu z nami jest Magdalena Szejny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Szejny z siedzibą w Stargardzie (kod pocztowy: 73-110) przy ul. Spichrzowej 2 – dalej Administrator; dane teleadresowe : tel. 91 350 60 99, d.szymkow [ at ] kyriadstargard.pl
  2. W sprawach w zakresie ochrony danych można kontaktować się z powołaną u Administratora Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dr Marleną Płonką, w siedzibie Hotelu Kyriad lub na adres iod [ at ] kyriadstargard.pl
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych – przesyłanych do nas podczas kontaktowania się z nami, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. w odpowiedzi na Państwa kontakt z nami (w tym by obsłużyć Państwa pytania przekazane w formularzu kontaktowym lub wysłanych za pomocą poczty elektronicznej), przy czym prosimy o nie przekazywanie nam danych poza tymi, które niezbędne są do obsługi Państwa zapytania.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa – jeżeli obowiązek udostępnienia Państwa danych wynika z obowiązujących przepisów, oraz podmioty świadczące dla nas usługi organizacji procesów przetwarzania danych, którym udostępniamy je wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia lub udostępniania danych.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wskazane uprawnienia można realizować kontaktując się z nami mailowo lub pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany powyżej. Mają również Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie na ul. Stawki 2, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
  6. Podane przez Państwo dane są niezbędne do kontaktowania się z Państwem a ich brak uniemożliwi ten proces, przy czym będziemy przechowywali Państwa dane osobowe tylko tak długo i wyłącznie, jak jest to niezbędne do podjęcia kontaktu zwrotnego z Państwem.